Domaine persan : ouvrages en persan entrés en 2013

[Acquisitions]

Nous vous proposons aujourd’hui une sélection parmi les ouvrages en persan entrés à la BULAC au cours de l’année 2013. Bonne lecture!

  • Philosophie

نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی / حسن سیّدعرب

نور در حکمت سهروردى / سیما سادات نوربخش

  • Religion

بهائيان ايران : پژوهش‌هاى تاريخى – جامعه‌شناختى / ويراستاران، دومينيک پرويز بروکشا و سينا فاضل ; ويراستار متن فارسى و به کوشش فريدون وهمن

حیات فکرى – سیاسى امامان شیعه / رسول جعفریان

سیرى در تصوف آذربایجان / صمد موحد

بر‌رسى‌هاى تاریخى در حوزه اسلام و تشيع : مجموعه نود مقاله و یاد‌داشت / نوشتۀ حسن انصارى

  • Sciences sociales

مهدى کروبى در مدار سقوط / تألیف، آرش پاک ا‌ندیش

اسناد بانوان در دورۀ مشروطیت : دورۀ دوم و سوم مجلس شوراى ملى / به کوشش، فاطمه ترکچى ; على ططرى

گونه‌شناسى آزار کودکان در ايران / تالیف اشرف بروجردى

عبد الکریم ایادى به روایت ساواک / تدوین، میر صمد موسوى

ازدواج موقت وچالش ها / حسن شریفی ; تهیۀ دفتر تبلیغات اسلامی، شعبۀ خراسان

دربارۀ تعليم و تربيت در ايران / رضا داورى اردکانى

زنان در بند ٢٠٩ اوين / ژيلا بنى يعقوب. [یک هفته در بند مردان 209 اوین] / بهمن احمدی امویی

اسناد و نامه هاى امیر کبیر / نگارش و تدوین، سيد على آل داود

اسنادی از حزب ایران نوین / معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهورمرکز پژوهش، سنجش و اسناد ; گردآوری و تدوین ایرج محمدی

  • Langue et linguistique

واژه نامه ى سكزى : فرهنگ لغات سيستانى / جواد محمدى خمک

اساطیر ايرانى در متون مانوى / علیرضا پلاسيد

  • Sciences

بازنامه ناصری / نویسنده تیمور میرزا حسام الدوله ; تصحیح و مقدمه هیبت اله مالکی

  • Médecine et technologies

این اتولی که من میگم … : تاریخچه اتومبیل در ایران / عباس حسینی

طبّ و مضامین طبّی و بازتاب آن در ادب فارسی / تألیف دکتر اکرم گلشنی

  • Arts et artisanats

تأثیر هنر ساسانى در هنر اسلامى / تألیف عباس زمانى

تاریخ چاپ سنگی اصفهان / تالیف مجید غلامی ‌جلیسه

هنر نقالى در ايران / سهيلا نجم

کاشى و کاربرد آن / محمود ماهر النقش

كتاب موسيقى كبير / تأليف ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان فارابى ; ترجمه آذرتاش آذرنوش

قاجاریه و آموزش عكاسی / عباس رحیمی

عالی جناب سیاه : زندگى و خاطرات سعدى افشار / لاله عالم ; با مقدمه قطب الدین صادقى

  • Littérature

سخنوران ایران / مصنفہ، قاضی فضل حق

دیوان کمال غیاث شیرازى : سراینده سدۀ ٨-٩ ق / تحقیق و تصحیح، محسن کیانى، احمد بهشتى شیرازى

پرندگان در فرهنگ عامه مردم مازندران : با نگاهى به منطق الطير، مثنوى معنوى، کليله و دمنه و کنز الاسرار / ابراهیم باقرى حميد‌آبادى ؛ با نظر کارشناسى، حجت الله حيدرى ؛ فريده يوسفى

از کاروان رفته : زندگى، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار رهى معیرى / به اهتمام فرهاد نیکنام

اقلیم حضور : یادنامه شاهرخ مسکوب / به کوشش على دهباشى

نقد آثار داستانى صادق هدایت / به کوشش محمد رضا سرشار

حافظ در آن سوى مرز ها، اروپا و آمریکا : پژوهشى در ادبیات تطبیقى / تألیف امیر اسماعیل آذر ; به اهتمام مریم برزگر

برابر‌نهاد شاهنامۀ فردوسى و غرر السیر ثعالبى / تالىف عباس پریش‌روى

جوحى (60-160 ه.) / تحقيق و ترجمه و تأليف، احمد مجاهد

بوی رستوران گردباد : مجموعه داستان / حامد حبیبی

چاه بابل / رضا قاسمى

چهل طوفان : بررسى تصاویر چاپ سنگى طوفان البکاء فى مقاتل الشهدا / على بوذرى

خزانه عامره / غلامعلی آزاد بلگرامی ; تصحیح ناصر نیکوبخت

ماغ گوزن در جنگل خاموش : مجموعه ى هاکو، سن ریو / کاوه گوهرین

شب ممکن / محمد حسن شهسوارى

شهربانو / محمد حسن شھسوارى

استعاره در غزل بیدل / محمد رضا اکرمى

ادبیات داستانى ايران : پس از انقلاب اسلامى / محمد رضا سرشار

با چراغ آینده : در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران / محمد رضا شفیعی کدکنی

رویاهای بیداری : مجموعه داستان / محمد رضا گودرزی

جامع التمثيل / محمد على حبله ‌رودى ; به تصحيح حسن ذو الفقارى ; با همکارى زهرا غلامى

نظیره‌هاى غنایى منظوم : شامل هشت بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین / مرتضى میر هاشمى

جهان‌بينى و حکمت مولانا / منوچهر مرتضوى

بررسی قول و غزل در دیوان سعدی و متنبی / مولفان: لیلی قاسمی حاجی آباد، سید عطاءاله افتخاری

افسانه‌ى باران / نادر ابراهيمى

مکانهاى عمومى / نادر ابراهیمى

حماسه سرایی در بلوچستان : پژوهشی در حماسه های قومی بلوچ، متن کامل منظومه ها با آوانویسی، ترجمه، بررسی و تحلیل هر کدام / عبدالغفور جهاندیده

خرد بر سر جان : نامگانۀ استاد دکتر احمد على رجائي بخارائي / به در‌خواست و کوشش، محمد جعفر یاحقى ; محمد رضا راشد محصل ; سلمان ساکت

اخبارنامه / به کوشش اولریش مارزلف و پگاه خدیش

تذكرۀ رياض الشعرا. جلد اول و دوم / تأليف علیقلی واله داغستانی ; از ابوالقاسم رادفر، گیتا اشیدری

تحفة الغرائب / تألیف، محمد بن ايوب الحاسب طبرى

عبید بازمى گردد / جواد مجابى

آويشن قشنگ نيست : مجموعه داستان / حامد اسماعيليون

دیوان نظام استر‌آبادى / سرودۀ نظام الدین بن حسین بن مجد الدین استر‌آبادى ; تحقیق و تصحیح، شایسته ابراهیمى، مرضيه بیک‌وردی‌لو

روایت‌ شناسى داستانهاى مثنوى / سمیرا بامشکى

مجموعه داستان ها و یادنوشت ها / سیمین بهبهانی

رباعى‌ هاى خيام و نظریه کیميّت زمان / على تسلیمى

کاج هاى مورب : مجموعه داستان / على چنگیزى

توتم و تابو در شاهنامه : با نگاهى به یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان / فاطمه توسل پناهى

استاد بشر : پژوهش هایى در زندگى، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسى / گزینش و ویرایش، حسین معصومى همدانى ؛ محمد جواد انوارى

زنان شاهنامه / محمد نجارى ; حسين صفى

طومار نقالى شاهنامه / مقدمه، وىراىش و توضىحات، سجاد آىدنلو

پیر پیرنیان اندیش : در صحبت سایه / هوشنگ ابتهاج هوشنگ ; میلاد عظیمی ; عاطفه طَیِّه

جریان‌شناسى شعر معاصر / یوسف عالى عباس‌باد

  • Histoire

اسنادى از مهاجرت داخلى در ايران، ١٣١١-١٣٥٧ ه. ش / به کوشش ايرج محمدى ; زير نظر محمد حسن صالحى‌مرام و على اکبر رضايى ; تهيه و تنظيم، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهورى

آخوند خراسانی به روایت اسناد / به کوشش على ططرى  ; فاطمه ترکچى

تاريخ بوشهر / تأليف، محمد حسين سعادت کازرونى ; تصحيح و تحقيق، عبد الرسول خير‌انديش، عماد الدين شيخ الحکمايى ; ترجمۀ مصطفی امیری

در باب اوقاف صفوى : (مجموعه مقالات) / تألیف، نزهت احمدى

اسنادى از تاراج کتابخانه سلطنتى / تصحیح و پژوهش، فاطمه قاضیها

صفويان در گذرگاه تاریخ / حمید رضا صفا‌کیش

چکمه و قلم رضا شاه و روزنامه نگار : سیری در تاریخ مطبوعات و سانسوردر ایران به پیوست یادداشت های علی هاشمی وحائری روزنامه نگار / خسرو معتضد

ایران شناسان و ادبیات فارسی / محمد رستمی

تاريخ زندان در عصر قاجار و پهلوى / ناصر ربيعى ; احمد راهرو خواجه

رسالۀ اخبار سلسلۀ جلیلۀ وصالیّه : تألیف 1298 ق / نوشتۀ میرزا ابوالقاسم فرهنگشیرازی ; مقدمه، یادداشت ها، و تصحیح به کوشش محسن ذاکرالحسینی پرند

حکومت بوشهر : اسناد و مکاتبات رضا قلى خان (سالار معظم) نظام السلطنه مافى / به کوشش خدیجه نظام مافى

حکومت ناصرى و گفتمان هاى نو / تألیف، زهرا علیزاده بیرجندى

رسائل اعتماد السلطنه : شامل بیست و چهار رساله / تدوین، میر هاشم محدث

نگاهى به تاریخ مازندران باستان : مجموعه مقاله / درویش على کولائیان

تاریخ و فرهنگ جوانمردی : سپاسنامه ای پیشکش به ایرج افشار / سید مسعود رضوی

تاریخ اندیشه جدید ايرانى : (سفرنامه های ایرانیان به فرنگ) / فرامرز معتمد دزفولى

رجال عصر پهلوى : به روايت اسناد ساواک. 25, حمید رضا پهلوی


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search