Domaine persan : ouvrages en persan entrés en 2013

[Acquisitions]

Nous vous proposons aujourd’hui une sélection parmi les ouvrages en persan entrés à la BULAC au cours de l’année 2013. Bonne lecture!

  • Philosophie

نقد و تحلیل رویکرد معاصران به سهروردی / حسن سیّدعرب

نور در حکمت سهروردى / سیما سادات نوربخش

  • Religion

بهائيان ايران : پژوهش‌هاى تاريخى – جامعه‌شناختى / ويراستاران، دومينيک پرويز بروکشا و سينا فاضل ; ويراستار متن فارسى و به کوشش فريدون وهمن

حیات فکرى – سیاسى امامان شیعه / رسول جعفریان

سیرى در تصوف آذربایجان / صمد موحد

بر‌رسى‌هاى تاریخى در حوزه اسلام و تشيع : مجموعه نود مقاله و یاد‌داشت / نوشتۀ حسن انصارى

  • Sciences sociales

مهدى کروبى در مدار سقوط / تألیف، آرش پاک ا‌ندیش

اسناد بانوان در دورۀ مشروطیت : دورۀ دوم و سوم مجلس شوراى ملى / به کوشش، فاطمه ترکچى ; على ططرى

گونه‌شناسى آزار کودکان در ايران / تالیف اشرف بروجردى

عبد الکریم ایادى به روایت ساواک / تدوین، میر صمد موسوى

ازدواج موقت وچالش ها / حسن شریفی ; تهیۀ دفتر تبلیغات اسلامی، شعبۀ خراسان

دربارۀ تعليم و تربيت در ايران / رضا داورى اردکانى

زنان در بند ٢٠٩ اوين / ژيلا بنى يعقوب. [یک هفته در بند مردان 209 اوین] / بهمن احمدی امویی

اسناد و نامه هاى امیر کبیر / نگارش و تدوین، سيد على آل داود

اسنادی از حزب ایران نوین / معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهورمرکز پژوهش، سنجش و اسناد ; گردآوری و تدوین ایرج محمدی

  • Langue et linguistique

واژه نامه ى سكزى : فرهنگ لغات سيستانى / جواد محمدى خمک

اساطیر ايرانى در متون مانوى / علیرضا پلاسيد

  • Sciences

بازنامه ناصری / نویسنده تیمور میرزا حسام الدوله ; تصحیح و مقدمه هیبت اله مالکی

  • Médecine et technologies

این اتولی که من میگم … : تاریخچه اتومبیل در ایران / عباس حسینی

طبّ و مضامین طبّی و بازتاب آن در ادب فارسی / تألیف دکتر اکرم گلشنی

  • Arts et artisanats

تأثیر هنر ساسانى در هنر اسلامى / تألیف عباس زمانى

تاریخ چاپ سنگی اصفهان / تالیف مجید غلامی ‌جلیسه

هنر نقالى در ايران / سهيلا نجم

کاشى و کاربرد آن / محمود ماهر النقش

كتاب موسيقى كبير / تأليف ابو نصر محمد بن محمد بن طرخان فارابى ; ترجمه آذرتاش آذرنوش

قاجاریه و آموزش عكاسی / عباس رحیمی

عالی جناب سیاه : زندگى و خاطرات سعدى افشار / لاله عالم ; با مقدمه قطب الدین صادقى

  • Littérature

سخنوران ایران / مصنفہ، قاضی فضل حق

دیوان کمال غیاث شیرازى : سراینده سدۀ ٨-٩ ق / تحقیق و تصحیح، محسن کیانى، احمد بهشتى شیرازى

پرندگان در فرهنگ عامه مردم مازندران : با نگاهى به منطق الطير، مثنوى معنوى، کليله و دمنه و کنز الاسرار / ابراهیم باقرى حميد‌آبادى ؛ با نظر کارشناسى، حجت الله حيدرى ؛ فريده يوسفى

از کاروان رفته : زندگى، نقد، تحلیل و گزیدۀ اشعار رهى معیرى / به اهتمام فرهاد نیکنام

اقلیم حضور : یادنامه شاهرخ مسکوب / به کوشش على دهباشى

نقد آثار داستانى صادق هدایت / به کوشش محمد رضا سرشار

حافظ در آن سوى مرز ها، اروپا و آمریکا : پژوهشى در ادبیات تطبیقى / تألیف امیر اسماعیل آذر ; به اهتمام مریم برزگر

برابر‌نهاد شاهنامۀ فردوسى و غرر السیر ثعالبى / تالىف عباس پریش‌روى

جوحى (60-160 ه.) / تحقيق و ترجمه و تأليف، احمد مجاهد

بوی رستوران گردباد : مجموعه داستان / حامد حبیبی

چاه بابل / رضا قاسمى

چهل طوفان : بررسى تصاویر چاپ سنگى طوفان البکاء فى مقاتل الشهدا / على بوذرى

خزانه عامره / غلامعلی آزاد بلگرامی ; تصحیح ناصر نیکوبخت

ماغ گوزن در جنگل خاموش : مجموعه ى هاکو، سن ریو / کاوه گوهرین

شب ممکن / محمد حسن شهسوارى

شهربانو / محمد حسن شھسوارى

استعاره در غزل بیدل / محمد رضا اکرمى

ادبیات داستانى ايران : پس از انقلاب اسلامى / محمد رضا سرشار

با چراغ آینده : در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران / محمد رضا شفیعی کدکنی

رویاهای بیداری : مجموعه داستان / محمد رضا گودرزی

جامع التمثيل / محمد على حبله ‌رودى ; به تصحيح حسن ذو الفقارى ; با همکارى زهرا غلامى

نظیره‌هاى غنایى منظوم : شامل هشت بهشت، جمشید و خورشید، همای و همایون، یوسف و زلیخا و فرهاد و شیرین / مرتضى میر هاشمى

جهان‌بينى و حکمت مولانا / منوچهر مرتضوى

بررسی قول و غزل در دیوان سعدی و متنبی / مولفان: لیلی قاسمی حاجی آباد، سید عطاءاله افتخاری

افسانه‌ى باران / نادر ابراهيمى

مکانهاى عمومى / نادر ابراهیمى

حماسه سرایی در بلوچستان : پژوهشی در حماسه های قومی بلوچ، متن کامل منظومه ها با آوانویسی، ترجمه، بررسی و تحلیل هر کدام / عبدالغفور جهاندیده

خرد بر سر جان : نامگانۀ استاد دکتر احمد على رجائي بخارائي / به در‌خواست و کوشش، محمد جعفر یاحقى ; محمد رضا راشد محصل ; سلمان ساکت

اخبارنامه / به کوشش اولریش مارزلف و پگاه خدیش

تذكرۀ رياض الشعرا. جلد اول و دوم / تأليف علیقلی واله داغستانی ; از ابوالقاسم رادفر، گیتا اشیدری

تحفة الغرائب / تألیف، محمد بن ايوب الحاسب طبرى

عبید بازمى گردد / جواد مجابى

آويشن قشنگ نيست : مجموعه داستان / حامد اسماعيليون

دیوان نظام استر‌آبادى / سرودۀ نظام الدین بن حسین بن مجد الدین استر‌آبادى ; تحقیق و تصحیح، شایسته ابراهیمى، مرضيه بیک‌وردی‌لو

روایت‌ شناسى داستانهاى مثنوى / سمیرا بامشکى

مجموعه داستان ها و یادنوشت ها / سیمین بهبهانی

رباعى‌ هاى خيام و نظریه کیميّت زمان / على تسلیمى

کاج هاى مورب : مجموعه داستان / على چنگیزى

توتم و تابو در شاهنامه : با نگاهى به یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان / فاطمه توسل پناهى

استاد بشر : پژوهش هایى در زندگى، روزگار، فلسفه و علم خواجه نصیر الدین طوسى / گزینش و ویرایش، حسین معصومى همدانى ؛ محمد جواد انوارى

زنان شاهنامه / محمد نجارى ; حسين صفى

طومار نقالى شاهنامه / مقدمه، وىراىش و توضىحات، سجاد آىدنلو

پیر پیرنیان اندیش : در صحبت سایه / هوشنگ ابتهاج هوشنگ ; میلاد عظیمی ; عاطفه طَیِّه

جریان‌شناسى شعر معاصر / یوسف عالى عباس‌باد

  • Histoire

اسنادى از مهاجرت داخلى در ايران، ١٣١١-١٣٥٧ ه. ش / به کوشش ايرج محمدى ; زير نظر محمد حسن صالحى‌مرام و على اکبر رضايى ; تهيه و تنظيم، مرکز پژوهش، سنجش و اسناد رياست جمهورى

آخوند خراسانی به روایت اسناد / به کوشش على ططرى  ; فاطمه ترکچى

تاريخ بوشهر / تأليف، محمد حسين سعادت کازرونى ; تصحيح و تحقيق، عبد الرسول خير‌انديش، عماد الدين شيخ الحکمايى ; ترجمۀ مصطفی امیری

در باب اوقاف صفوى : (مجموعه مقالات) / تألیف، نزهت احمدى

اسنادى از تاراج کتابخانه سلطنتى / تصحیح و پژوهش، فاطمه قاضیها

صفويان در گذرگاه تاریخ / حمید رضا صفا‌کیش

چکمه و قلم رضا شاه و روزنامه نگار : سیری در تاریخ مطبوعات و سانسوردر ایران به پیوست یادداشت های علی هاشمی وحائری روزنامه نگار / خسرو معتضد

ایران شناسان و ادبیات فارسی / محمد رستمی

تاريخ زندان در عصر قاجار و پهلوى / ناصر ربيعى ; احمد راهرو خواجه

رسالۀ اخبار سلسلۀ جلیلۀ وصالیّه : تألیف 1298 ق / نوشتۀ میرزا ابوالقاسم « فرهنگ » شیرازی ; مقدمه، یادداشت ها، و تصحیح به کوشش محسن ذاکرالحسینی « پرند« 

حکومت بوشهر : اسناد و مکاتبات رضا قلى خان (سالار معظم) نظام السلطنه مافى / به کوشش خدیجه نظام مافى

حکومت ناصرى و گفتمان هاى نو / تألیف، زهرا علیزاده بیرجندى

رسائل اعتماد السلطنه : شامل بیست و چهار رساله / تدوین، میر هاشم محدث

نگاهى به تاریخ مازندران باستان : مجموعه مقاله / درویش على کولائیان

تاریخ و فرهنگ جوانمردی : سپاسنامه ای پیشکش به ایرج افشار / سید مسعود رضوی

تاریخ اندیشه جدید ايرانى : (سفرنامه های ایرانیان به فرنگ) / فرامرز معتمد دزفولى

رجال عصر پهلوى : به روايت اسناد ساواک. 25, حمید رضا پهلوی


Vous aimerez aussi...

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search